Multilight

1. Artikel defect ontvangen

Heeft u een defect artikel ontvangen of is dit kapot gegaan in eerste dagen na de aankoop? Meld de klacht hier en wij bellen u om te overleggen wat we kunnen doen. Als het mogelijk is, ruilen we het defecte artikel zo snel mogelijk om.

2. Artikelklacht melden

Klacht of defect binnen garantie
Meldt u een artikelklacht, dan kijken we of de garantiebepalingen, zoals omschreven in de algemene voorwaarden, op uw situatie van toepassing zijn.
Als de klacht gegrond is, zal Multilight BV zorgen voor een vervangend product of een restitutie van het aankoopbedrag.

Klacht of defect buiten garantie
Ook na afloop van de (fabrieks)garantietermijn kunt u met een gegronde klacht bij ons terecht. Kunt u redelijkerwijs verwachten dat een artikel na een bepaalde periode en bij normaal gebruik nog goed zou moeten functioneren en is het gebrek aan het product buiten uw schuld om ontstaan, dan zullen wij het artikel (laten) repareren of vervangen. In alle gevallen bewaken wij de snelle afhandeling van de klacht.

Soms is het redelijk om een deel van de kosten zelf te betalen. Bijvoorbeeld als u het product een lange tijd op een normale manier hebt kunnen gebruiken en u dit door de reparatie langer kunt gebruiken. Of u hebt een product al lange tijd gebruikt en u krijgt een nieuw product. Als het redelijk is om een deel van de kosten door te berekenen, dan informeren we u hier vooraf over.

3. Garantieperiode

Heeft u bij ons een artikel gekocht en gaat dit na een bepaalde tijd stuk? Wij volgen bij het afhandelen van artikelklachten uiteraard de wet en de algemene voorwaarden van de Metaalunie. De hieronder getoonde garantieregelingen gelden onverminderd de rechten die u als consument hebt op basis van de wet.

Ten minste 1 jaar garantie
Multilight BV geeft 1 jaar garantie op alle artikelen die u bij ons koopt, behalve gloeilampen en andere lichtmiddelen.

Fabrieksgarantie
Multilight BV geeft standaard 1 jaar garantie op alle artikelen die u bij ons koopt. Fabrikanten bieden in veel gevallen een garantietermijn van meer dan een jaar, de zogenaamde fabrieksgarantie. De termijn en inhoud van deze fabrieksgarantie staan - indien van toepassing - in de gebruiksaanwijzing van het artikel.

4. Reparatiekosten

Binnen garantie
Als de klacht gegrond is, komen alle kosten voor het omruilen of laten repareren van artikelen (inclusief voorrij- en/of verzendkosten) binnen de garantietermijn voor rekening van Multilight BV.

Buiten garantie
Bij reparaties of ruilingen die buiten de garantie vallen, is het soms redelijk om (een deel van) de kosten zelf te betalen. Zijn er voor u kosten verbonden aan het oplossen van de artikelklacht, dan informeren we u hier vooraf over.

Gegronde klacht
De klacht is gegrond als deze niet veroorzaakt is door:

1. beschadiging door opzet, of door nalatigheid

2. onoordeelkundig gebruik of nalatig onderhoud

3. normale slijtage en/of

4. beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing.